Permohonan Dalam Talian i-Fund

Kelayakan

  1. Warganegara Malaysia sahaja.
  2. Berumur 18 hingga 60 tahun.
  3. Minimum pendapatan kasar sebanyak RM 1,000.00 diperlukan.
  4. Pembiayaan minimum adalah sebanyak RM 1,000.00 sehingga maksimum RM 50,000.00.
  5. Tempoh bayaran minimum adalah 1 tahun, dan tempoh maksimum adalah 5 tahun.

Kadar Fi & Caj

  1. Processing Fee: RM50.00
  2. Duti Setem: Mengikut Akta Setem 1949 (Diperbaharui 1989)
  3. Fi Wakalah: RM 25.00
  4. Fi Takaful: RM 24.30 - RM 509.20 ("harga dan kelulusan tertakluk pada Penyedia Takaful")

Margin Keuntungan

Profit margin: 18% – 20% per annum. (Subject to JCL approval)