ifund

Pembiayaan Peribadi Patuh Shariah (i-FUND)

Mengapa pilih Pembiayaan Peribadi i-Fund JCL?

 1. Pembiayaan Patuh Shariah
  • Pembiayaan Shariah yang berdasarkan konsep Tawarruq.
 2. Kelulusan pantas
  • Kelulusan dalam tempoh 3 hari bekerja.
 3. Mudah
  • Semuanya tersedia di hujung jari anda. Boleh dilakukan di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja, menggunakan platform dalam talian. Tidak perlu hadir ke cawangan kami.
 4. Penjarakan sosial
  • Elakkan interaksi sosial semasa pandemik Covid-19.
 5. Tiada fi penyelesaian awal
  • Dokumentasi
   • Tanpa keperluan dokumen yang banyak.

  Kelayakan

  1. Warganegara Malaysia sahaja.
  2. Berumur 18 hingga 60 tahun.
  3. Minimum pendapatan kasar sebanyak RM 1,000.00 diperlukan.
  4. Pembiayaan minimum adalah sebanyak RM 1,000.00 sehingga maksimum RM 50,000.00.

  Dokumen yang Diperlukan

  Pekerja bergaji tetap

  1. Satu salinan kad pengenalan (KP)
  2. Slip gaji tiga (3) bulan terkini.
  3. Penyata Bank tiga (3) bulan terkini.
  4. Bil utiliti terkini (air atau elektrik)

  Bekerja sendiri

  1. Satu salinan kad pengenalan (KP)
  2. Penyata SSM terkini.
  3. Penyata Bank enam (6) bulan terkini (syarikat).
  4. Penyata Bank tiga (3) bulan terkini peribadi.
  5. Bil utiliti terkini (air atau elektrik)

  Kadar Fi & Caj

  1. Fi Pemprosesan: RM 50.00
  2. Duti Setem: Mengikut Akta Setem 1949 (Diperbaharui 1989)
  3. Fi Wakalah: RM 25.00
  4. Fi Takaful: RM 24.30 - RM 509.20 ("harga dan kelulusan tertakluk pada Penyedia Takaful")

  Margin Keuntungan

  Margin keuntungan: 18% - 20% setahun. (Tertakluk pada kelulusan JCL)

  Dokumen