JCL Perkhidmatan Pembiayaan Yang Boleh Dipercayai

Perkhidmatan Pembiayaan Yang Boleh Dipercayai

0% Faedah_Untuk Bulan Pertama_Tanpa Cagaran Sebulan1.5%_Cagaran Sebulan1%
0% Faedah_Untuk Bulan Pertama_Tanpa Cagaran Sebulan1.5%_Cagaran Sebulan1%

Pemohon

Pemohon

1800-222-JCL(525)

1800-222-JCL(525)

h2iconPermohonan yang mudah denganJCL

6 kelebihan

0% untuk bulan pertama

0% faedah untuk bulan pertama.

24j

Permohonan online yang mudah dan analisa terpantas dalam hari yang sama.

JCL Bayaran Proses

Tiada bayaran pemprosesan.

JCL Tiada guarantor

Tiada penjamin.

CREDIT

Tahap kelulusan yang tinggi.

JCL

Kualiti yang baik dan sangat mudah.

Pemohon

Pemohon

1800-222-JCL(525)

1800-222-JCL(525)

h2iconPermohonan yang mudah denganJCL

TV

Permohonan Permohonan
Online

24

Analisa Analisa terpantas dalam masa 1 hari

Tandatangan perjanjian pinjaman

Tandatangan
perjanjian
pinjaman

Pembayaran

Pembayaran

Pinjaman Peribadi JCL

  • Kelulusan Cepat
  • Tempoh Pembayaran Balik Sehingga 5 Tahun
  • Jumlah Pinjaman Sehingga RM50,000
Bayaran & Caj
Kadar Faedah 1.12% setahun (Dengan Cagaran)
2.18% setahun (Tanpa Cagaran)
Bayaran Pemprosesan Tiada
Penalti bagi penyelesaian awal pinjaman Tiada
Penalti pembayaran lewat
8 × bilangan hari ingkaran × ansuran yang genap tempoh
100 365

Syarat Kelayakan

1.Warganegara Malaysia
2.Berumur di antara 18 – 60 tahun
3.Terbuka kepada anggota kerajaan, pekerja swasta dan bekerja sendiri

SKIM PEMBAYARAN BALIK MUDAH

EASY REPAYMENT SCHEME

EASY REPAYMENT SCHEME

Tempoh Pinjaman:

Minimum: 12 Bulan
Maksimum: 60 Bulan

Bayaran yang perlu di bayar oleh peminjam setelah permohonan diluluskan:

a) Setem duti (0.5% daripada jumlah pinjaman)
b) RM10 untuk Salinan (1)
c) RM12 untuk Fi Pesuruhjaya Sumpah

Contoh

Jumlah pinjaman: RM10,000
Tempoh pinjaman: 12 bulan
Bayaran yang dikenakan: RM50 Setem duti (original) + RM10 (salinan) + RM 12 (Pesuruh Jaya Sumpah)
※Jumlah bayaran yang perlu dibayar = RM 72

Pemohon

Pemohon

1800-222-JCL(525)

1800-222-JCL(525)

JCL Credit Leasing Sdn Bhd (413411-H)

Telephone:1800 222 525
Fax:03-26167888
LICENSE NO:WL3960/14/01-7/210918
9 pagi-7 Malam (Isnin - Jumaat)
9 pagi-6 petang (Sabtu)