Simulasi Pembayaran

Data Pinjaman
Jumlah Pinjaman
Kadar Faedah Tahunan %
Tempoh Pinjaman dalam Tahun
Tarikh mula

*Kadar faedah pinjaman tidak melebihi:
-12% setahun (dengan cagaran)
-18% setahun (tanpa cagaran)

Hubungi 1800-222-JCL(525)

Hubungi 1800-222-JCL(525)

inquiry