careers

1. Pinjaman/Kredit & Pegawai Pengutip(Collection)/Eksekutif

Loan/Credit & Collection Officers/Executives

 • Mempunyai sekurang-kurangnya Diploma bersama1 tahun pengalaman kerja dalam pinjaman, kredit dan pungutan.
 • Kemahiran yang diperlukan: Kemahiran Komputer, MS Office (Excel, Word), Kemahiran Telefon, Kemahiran Berkomunikasi.
 • Bahasa yang diperlukan: Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia
 • Bahasa pilihan: Bahasa Jepun dan Bahasa Cina.
 • Bertanggungjawab untuk operasi pinjaman di kaunter dan juga proses di bahagian belakang.
 • Bertanggungjawab untuk menganalisa dan menyemak maklumat kewangan yang penting kepada peminjam yang berpotensi.
 • Boleh bekerja lebih jauh untuk memperbaiki dasar kredit semasa, metodologi analisis kredit seperti pemarkahan kredit / portfolio, analisis portfolio, audit pelanggan dan lain-lain.
 • Membantu dalam membangunkan, merancang, melaksanakan amalan dan prosedur untuk mengurangkan ‘charge-off’ pinjaman daripada digredkan menjadi lebih buruk.
 • Membantu dalam membangunkan, merancangan, melaksanaan strategi untuk mendapatkan semula prinsipal daripada peminjam yang tidak membayar dan telah didakwa ‘charge-off’.
 • Bertanggungjawab dalam kredit/pinjaman pentadbiran/aktiviti pengurusan, iaitu memastikan fail dan maklumat pelanggan dikemaskini secara berterusan.
 • Bertanggungjawab untuk meminimumkan mungkir janji bayaran dan hutang lapuk pinjaman berterusan.
 • Mempunyai sikap kerja yang bagus, bersemangat, bertenaga, berorientasikan pelanggan dan boleh berkomunikasi dengan orang ramai.
 • Mampu bekerja secara berdikari dengan pengawasan yang minima
 • Mempunyai pengangkutan sendiri akan menjadi satu kelebihan.
 • Graduan yang baru tamat belajar digalakkan untuk memohon.
 • Boleh bekerja dengan segera.

2.Account Assistant

account assistant

 • Mempunyai sekurang-kurangnya 1-2 tahun pengalaman bekerja, dalam mengekalkan set penuh akaun dalam syarikat-syarikat komersial.
 • Kemahiran yang diperlukan: Kemahiran Komputer, MS Office (Excel, Word), Kemahiran Telefon, Kemahiran Berkomunikasi.
 • Bahasa yang diperlukan: Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia.
 • Bahasa pilihan: Bahasa Jepun dan Bahasa Cina
 • Mengemaskini dan menyimpan data dan rekod kewangan.
 • Menghasilkan laporan kewangan dan perakaunan.
 • Membantu dalam menyediakan penutupan akaun bulanan mengikut tarikh akhir yang ditetapkan.
 • Membantu dalam mengendalikan set penuh akaun dan operasi harian di bahagian akaun.
 • Mampu bekerja secara berdikari, dengan jadual yang ketat dan memenuhi tarikh akhir dengan pengawasan yang minima.
 • Mempunyai sikap kerja yang bagus, bersemangat, bertenaga, berorientasikan pelanggan dan boleh berkomunikasi dengan orang ramai.
 • Graduan yang baru tamat belajar digalakkan untuk memohon.
 • Boleh bekerja dengan segera.

3.Internship

internship

 • Calon mesti mempunyai atau sedang mengikuti Ijazah Sarjana Muda Pengajian Perniagaan / Pentadbiran / Pengurusan, Pemasaran, Kewangan / Perakaunan / Perbankan, Perdagangan atau setara.
 • Kemahiran yang diperlukan: Kemahiran Komputer, MS Office (Excel, Word), Kemahiran Telefon, Kemahiran Berkomunikasi.
 • Required language(s): English and Malay.
 • Bahasa yang diperlukan: Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia.
 • Bahasa pilihan: Bahasa Jepun dan Bahasa Cina.
 • Membantu dalam kerja-kerja pentadbiran, pusat panggilan, memfailkan kerja asas perakaunan, memasukkan data dan lain-lain.
 • Mempunyai sikap kerja yang baik, bersemangat, bertenaga, berorientasikan pelanggan dan dapat berkomunikasi dengan orang ramai.
 • Mampu bekerja secara sendiri dengan pengawasan yang minima.
 • Boleh bekerja dengan segera.

Calon yang berminat dialu-alukan untuk menghantar e-mel permohonan kepada jcl_hr@bpartnergroup.com beserta c.v. terkini anda.

Hanya calon yang disenarai pendek akan dihubungi.

Contact 1800-222-JCL(525)

Contact 1800-222-JCL(525)

inquiry